15
credit- canva

חוק חומרים מסוכנים קובע בין היתר כי אסור לעסוק ברעלים ללא היתר של הממונה להגנת הסביבה. היתר רעלים הוא למעשה מסמך שמאפשר לכל אדם לעסוק בסוגים שונים של רעלים. לפי חוק החומרים המסוכנים אין אפשרות לעסוק ברעלים ללא היתר מסוג זה. מעבר לכך, החוק קובע שניתן לקבל את ההיתר רק מממונה על ידי השר להגנת הסביבה. בשל העובדה שיש לא מעט סוגים שונים של רעלים אשר משמשים בתעשייה, במחקר, בפנאי, בתרבות ועוד, מדובר על היתר שכיח מאוד. בכדי להוציא את ההיתר המדובר יש לבחור באנשי מקצוע מתאימים, אשר יש להם את הסמכות לבצע את הבדיקות המדוברות בכדי לתת את ההיתר המדובר.

כיצד מגישים את הבקשה להיתר רעלים?

תהליך קבלת היתר רעלים הוא תהליך אשר נמשך מספר חודשים וחשוב מאוד להתחיל אותו בהתאם. מבחינת החידוש של ההיתר, החוק קובע כי יש לעשות זאת אחת לשנה, שנתיים או שלוש וזאת בהתאם לסיווג הרלוונטי. עם זאת, כבר כאשר מגישים את הבקשה להיתר רעלים תהיה אפשרות לדעת מהו התוקף וכאשר יודעים מהו התוקף קל יותר להיערך לקראת חידוש ההיתר המדובר בצורה חוקית. את הבקשה להיתר רעלים יש צורך למלא ולהגיש בצורה ידנית או מקוונת. בכדי להגיש את הבקשה בצורה ידנית יש צורך להיות עוסקים שעושים זאת בפעם הראשונה או כאלה שמעוניינים בעדכון ההיתר או בתוספת לו. כמו כן, החוק מחייב לצרף לכל סוג של בקשה להיתר רעלים גם נספח לעיסוק בתכשירי הדברה עבור עסקים שמחזיקים בהם. חשוב מאוד לדעת כי אם אין לכם אפשרות או את הידע הנדרש או היכולת להגיש את הבקשה להיתר המדובר באופן עצמאי, תמיד תוכלו לבחור ביועצי סביבה מקצועיים שיעשו זאת עבורכם. יועצי סביבה עוסקים בנושאים רבים לרבות ביצוע סקר היסטורי לקרקעות, ביצוע בדיקות שונות שמטרתן היא לוודא כי הסביבה במקום כלשהו מוגנת ובטוחה, הפקת אישורים רלוונטיים ודוחות רלוונטיים לפרויקטים בתחום הבנייה, הנוגעים לקרקע שעליו מתבצע הפרויקט ועוד.

התנאים להיתר רעלים

כל עסק שמעוניין להגיש בקשה להיתר רעלים ולהגדיל את הסיכוי לכך שהיא תאושר, חייב להכיר את כל התנאים שהוא צריך לעמוד בהם בכדי לקבל את האישור. בהתאם לחוק, חובה לעבוד לפי רשימת תיוג וכן להתכונן לביקורת תקופתית של המשרד להגנת הסביבה לרבות הצגת מסמכים באופן מדגמי ולאחר מכן סיור בעסק. כמו כן, יש צורך לעבור הדרכות בהתאם לחוק ולדאוג לאחסון בטיחותי. בנוסף לכך התנאים לקבלת היתר רעלים כוללים ביצוע תכנון הנדסי, תכנון שילוט חומרים מסוכנים ותרגול נהלי חירום.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here